Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

SZV-TECH Kft..(székhelye: 6640 Csongrád, Fő u.28, cgj.: 06 09 010491 adószám: 13689364-2-06 továbbiakban: „Szolgáltató”, „Adatkezelő” és ezek nyelvtani formái) adatkezelőként tisztában vagyunk azzal, hogy milyen fontossággal bír ügyfeleink számára az adatvédelem. Ezért arra törekszünk, hogy világossá tegyük, hogyan gyűjtjük, használjuk, adjuk át, továbbítjuk és tároljuk ügyfeleink személyes adatait az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban.

Az alábbiakban összefoglaljuk Adatkezelési tájékoztatónk legfontosabb elemeit. Kérjük, hogy az adatai feldolgozásának módjával kapcsolatos részletes információkért olvasson tovább.

A jelen Adatkezelési tájékoztatót az Adatkezelő bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A jelen Adatkezelési tájékoztató és annak mindenkori módosításai a Adatkezelő honlapján weboldalain (http://www.tonert.huhttp://szv-tech.hu) és az SZV-TECH Kft. székhelyén kerülnek közzétételre.

A szabályzat módosításai a fenti helyeken történő közzététellel lépnek hatályba.

Az Adatvédelmi tájékoztató legfrissebb verziója mindig megtalálható a fenti webcímen és az ügyfélpultnál az Adatkezelő székhelyén. A „hatálybalépés napja” alapján pedig könnyen megállapítható, hogy mikor frissült legutóbb az adatvédelmi tájékoztató. 

1.     MILYEN FELHATALMAZÁS ALAPJÁN kezeljük adatait?

Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak lehetnek:

  1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);

  2. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó, mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)

  3. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)

  4. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek)

Az adatkezelés jogalapját az alábbiakban adatkategóriánként és adatkezelési célonként külön-külön meghatározzuk a fenti felsorolásra való utalással.

 

 

Érintett által igénybe vett szolgáltatás

Kezelt személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Kinek adjuk át ezeket az adatokat?

Webáruházban történő megrendelés


E-mail cím, név, lakcím, telefonszám, szállítási címek, számlázási név

Szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján

Megrendeléstől/szerződés teljesítésétől számított 1 évig őrizzük meg ügyviteli rendszerünkben

nem történik adatátadás

Megbízható bolt program-

e-mail cím, termék neve

Bizalom és Brand építése az arukereso.hu oldalon keresztül érkező vásárlók felé

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján

Megrendeléstől/szerződés teljesítésétől számított 1 évig őrizzük meg ügyviteli rendszerünkben

arukereso.hu részére

Számlázás

Név, számlázási név, számlázási cím,  cím, adószám

 

Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából történik

 

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges 

Mindekor hatályos jogszabályoknak, törvényi előírásoknak megfelelően (8 év)

 

Számviteli szolgáltatást végző szerződött partner részére
Számlavezető Bank 

Házhozszállítás

Név, szállítási cím, telefonszám, rendelés értéke

Az adatok kezelése a szerződés teljesítése érdekében történik

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján

Megrendeléstől/szerződés teljesítésétől számított 1 évig őrizzük meg ügyviteli rendszerünkben

Futárszolgálat

-
E-mailen történő megkeresés

e-mail cím, egyéb ügyfél által megadott adatok

Kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

A kapcsolat felvétel céljától függően kerül megőrzésre. Reklamáció eseténben a panasztételtől számított 5 évig őrizzük meg a panaszról felvett jegyzőkönyvvel és a válasszal együttesen a Fgytv. 17/a (7§) alapján. Egyéb célú megkeresés esetén a megkereséstől számított 6 hónapig. Számviteli tv. hatálya alá eső dokumentum esetén 8 év.

Nincs adatátadás

2.     KISKORÚ Személy vagy?


Kérjük kiskorú látogatóinkat, hogy a weboldalt csak szülői felügyelet mellett használják!

Webáruházainknak nem célja közvetlenül kiskorúnak történő értékesítés és kiskorúaktól történő információ szerzés!

 

3.      MILYEN ADATOKAT GYŰJTÜNK AUTOMATIKUSAN, TÖRTÉNIK-E PROFILOZÁS?

Weboldalainkon három féle cookie( süti) fájlokat használunk.

Technikai jellegű: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

 

Analitikai mérés: Ezen cookie-k célja, hogy segítse az online felület látógatói forgalmának elemzését. Az érinett az online felületen kifejezetten hozzájárulással engedélyezi a cookie-k használatát, amely által közvetlenül a Google Analytics szervereire továbbítódnak az analitikai adatok. Ezen analitikai adatokat csak anonimizált formában gyűjtjük, erre a Google Analytics lehetőséget ad.
Az Analytics az Adatgyűjtő Hálózat lehető legkorábbi szakaszában anonimmé teszi az IP címét. Az Analytics IP-névtelenítési funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó bájtját, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét a cím Analytics Adatgyűjtő Hálózatba kerülése után nullára állítja. Ilyen esetben a rendszer soha nem menti a teljes IP-címet.


Facebook: A Szolgáltató oldalán Facebook LikeBox-került megjelenítésre az adott weboldal közösségi médiában való népszerűsítése érdekében. A Facebook a megjelenített modul működéséhez cookie-t helyez el a számítógépén.

 

A Szolgáltató további cookie-kat nem használ. Automatikus profilozást nem végez az oldalain.

 

A sütik letiltására és törlésére a legnépszerűbb böngészők is lehetőséget adnak. A beállításokról tájékozódjon böngészője szállítójától.

 

 

 

4.     KI KEZELI A SZEMÉLYES ADATÁT, ÉS KI FÉR HOZZÁ AZOKHOZ?

4.1 Az Adatkezelő:

Az 1. pontban meghatározott adatai adatkezelője az SZV-TECH Kft., melynek elérhetőségei és cégadatai az alábbiak:

székhelye: 6640 Csongrád, Fő u.28, cgj.: 06 09 010491

adószám: 13689364-2-06.
Képviselője: Kakuja Zsolt
Telefonszám: + 36 62 209 057

Az Adatkezelő részéről adataihoz az Adatkezelő munkavállalói férnek hozzá abban a körben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. A személyes adataihoz való hozzáférési jogosultságokat szigorú belső szabályzatban rögzítjük.

4.2 Adatfeldolgozók

Adatai kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, akikkel a jogszabályoknak megfelelően adatfeldolgozói szerződést kötöttünk. Az alábbi adatfeldolgozók végzik adatai feldolgozását:

Adatfeldolgozó neve

Címe

Tevékenység

Shoprenter.hu Kft

4028 Debrecen, Kassai út 129.

Webshop service provider

EU-migros Kft

6900 Makó, Hunyadi u 8

Számvitel, bérszámfejtés

Ambrits Informatikai Tanácsadó Bt

9400 Sopron, Csengery u. 32-36

Ügyviteli szoftver hosting szolgáltató

4.3 Közös adatkezelőink:

Adatkezelő neve

Címe

Tevékenység

Magyar Posta Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Futárpostai szolgáltatás

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft

2351 Alsónémedi , GLS Európa u. 2.

Futárpostai szolgáltatás

A külföldre, EU-n kívüli 3. országba nem továbbítunk személyes adatokat.

5.     KI A G.P. GUMSZERVIZ kft ADATVÉDELMI TISZTSÉGVISELŐJE ÉS MIK AZ ELÉRHETŐSÉGEI?

Az Adatkezelő nyilatkozik, hogy a GDPR 37. cikk 1 bekezdésében foglalt feltételek nem állnak fönn, így adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem kerül sor. De fontosnak tartjuk ügyfeleink adatainak védelmét, így adatvédelmi felelőst neveztünk ki.

Adatvédelmi felelősünk elérhetősége: info@tonert.hu

 

6.     MILYEN JOGAI VANNAK A SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN ÉS HOGYAN BIZTOSÍTJUK AZOK GYAKORLÁSÁT?

a.    Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatai, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adatai.
Ha kérelmükben konkrétan nem jelölik meg az érintettek, hogy mikre kíváncsiak a rájuk vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatban, akkor az adataikon túl az alábbiakról adunk tájékoztatást:

·         Milyen adatai kezeljük

·         azokat honnan szereztük be

·         milyen célból kezeljük az adataikat (az adatkezelés céljáról),

·         mi jogosítja fel az SZV-TECH Kft. az adatok kezelésére (jogalapjáról)

·   mikortól és meddig kezeli az SZV-TECH Kft. az adataikat (időtartamáról),

·         vesz-e igénybe az adatai kezeléséhez adatfeldolgozót az SZV-TECH Kft, továbbította-e az SZV-TECH Kft, bárkinek az adatait, és ha igen, kinek továbbította (adattovábbítás címzettjéről)

·       milyen jogok illetik meg az érintetteket az adataik kezelésével kapcsolatban

Egyes esetekben – például bűncselekmények megelőzése, vagy nemzetbiztonsági érdekek miatt – törvényi rendelkezések alapján a tájékoztatást az SZV-TECH Kft -nek meg kell tagadnia.

b.     Helyesbítési jog: ha adatai változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheti adatai helyesbítését, javítását, pontosítását.

 

c.       Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az általunk kezelt adatait töröljük.

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a törlési kérelmet a hozzájárulás visszavonásának tekinti és a személyes adatokat törli az SZV-TECH Kft.

Az adatok törlésére csak akkor nem kerül sor, ha az adatok kezelésére szükség van:

·         {}olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez vagy

·        jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy

·        az érintett vagy mások létfontosságú érdekeinek védelméhez vagy 

·        az SZV-TECH Kft vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez

Olyan adatnak a törlését az SZV-TECH Kft. nem végezheti el, aminek a kezelésére jogi kötelezettség miatt van szükség.

d.     Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk

Ebben az esetben az az érintett adatait az SZV-TECH Kft. nem fogja felhasználni, azokat csak tárolja. Az érintett adatainak kezelését akkor korlátozza az SZV-TECH Kft., ha az érintett

·        vitatja, hogy az SZV-TECH Kft által kezelt adatai pontosak, de még ellenőrizni kell az érintett adatai pontosságát,

·        ellenzi, hogy adatait az SZV-TECH Kft. törölje, és kéri azok megőrzését,

·         igényli, hogy adatait az SZV-TECH Kft. megtartsa, mert azok felhasználásával jogi igényt szeretne érvényesíteni (például pert szeretne indítani)

·        tiltakozott az adatkezelés ellen és még meg kell vizsgálni, hogy az érintett tiltakozása megalapozott-e.

 

e.      Adathordozhatósághoz való jog: a jelen tájékoztató mellékletében elhelyezett adathordozási kérelem nyomtatvány kitöltésével kérheti adatai hordozását.

Az adatok hordozását az érintett olyan adatkezelés esetében kérheti, ami a hozzájárulásán alapul [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont], vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont].

Fenti kérelme benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül tájékoztatjuk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelme alapján.

f. Hozzájárulás visszavonásához való jog: amikor adatait hozzájárulás alapján kezeljük, akkor bármikor joga van a hozzájárulást korlátozás nélkül visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűségét.
Ezzel az érintett egyértelműen kifejezi, hogy már nem kívánja azt, hogy adatait az SZV-TECH Kft. tovább kezelje.

A hozzájárulás visszavonásának következményeként az SZV-TECH Kft. a hozzájárulás alapján kezelt a személyes adatokat törli.

Az adatok törlésére csak akkor nem kerül sor, ha az adatok kezelésére szükség van:

·       olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez vagy

·         {jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy

·         az érintett vagy mások létfontosságú érdekeinek védelméhez vagy 

·       az SZV-TECH Kft. vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez.

g.Panasz jog:

Ha sérelmesnek véli azt, ahogy az SZV-TECH Kft. a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először az SZV-TECH Kft -t keresse meg panaszával. A panaszát minden esetben megvizsgáljuk, és mindent megteszünk azért, hogy kezeljük azt-

Amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem érte, joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz is közvetlenül:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Honlap: http://naih.hu
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Lehetőség van továbbá arra is, hogy adatinak védelme érdekében bírósághoz forduljon. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

h. Tiltakozási jog:

Amennyiben a fentiek alapján adatait jogos érdeken alapuló adatkezeléssel kezeljük, külön tiltakozhat ezen jogos érdekből történő adatkezeléssel szemben.
Ha ez a tiltakozás megalapozott, azaz nincs kényszerítő erejű jogos okok az adatok kezelésére, akkor az adatkezelést a megszüntetjük, az adatokat pedig töröljük.

Ha az adatokat szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megelőzően az érintett kérésére megteendő lépések megtételéhez, jogi kötelezettség teljesítéséhez, az érintett vagy harmadik személy létfontosságú érdekeinek (pl. életének) védelméhez szükséges kezelni, akkor a tiltakozástól függetlenül a SZV-TECH Kft. az adatokat akkor törli, ha a személyes adatokra már nincs szükség.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a magyar jog az irányadó.

7.     HOGYAN BIZTOSÍTJUK ADATAI BIZTONSÁGÁT?

Részletes adatkezelési szabályzattal rendelkezünk az általunk kezelt adatok, információk biztonságának biztosítása érdekében, amely valamennyi munkavállalóinkra kötelező, és amelyet valamennyi munkavállalónk ismer és alkalmaz.

A munkavállalóinkat az adat- és információbiztonság követelményeire vonatkozóan rendszeresen oktatjuk, képezzük.

7.1. Adatbiztonság az IT infrastruktúrában


Informatikai rendszereinket időről időre, visszatérően és rendszeresen teszteljük és ellenőrizzük az adat- és IT biztonság megteremtése és fenntartása érdekében.

Az irodai munkaállomások jelszóval védettek, idegen adathordozó használata korlátozott és csak biztonságos körülmények között, ellenőrzést követően megengedett.

Az Adatkezelő valamennyi rendszerére, rendszerelemére kiterjedő, rendszeres és folyamatos kártékony szoftverek elleni védelem biztosított.

A programok, alkalmazások és eszközök tervezése, fejlesztése, tesztelése és üzemeltetése során a biztonsági funkciókat kiemelten kezeljük.

Az SZV-TECH Kft a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Tájékoztatjuk ugyanakkor az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől elkerülésére a SZV-TECH Kft megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

7.2. Fizikai adatbiztonság

A fizikai adatbiztonság megteremtése érdekében biztosítjuk nyílászáróink megfelelő záródását és védelmét, biztonsági kamerarendszert és riasztó berendezést alkalmazunk. Tűzvédelmi riasztó rendszert alkalmazunk.

 

7.3       Iratkezelés

A papír alapú, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok zárt, vagyonvédelmet biztosító szekrényben kerülnek elhelyezésre, amelyhez csak meghatározott személyzeti kör fér hozzá megfelelő jogosultságkezeléssel.

Az adatátvitelre, valamint mentésre, archiválásra használt adathordozók tárolása megbízhatóan zárt helyen történik.

8.     MIT TESZÜNK, HA ADATVÉDELMI INCIDENS KÖVETKEZIK BE NÁLUNK?

A jogszabályból eredő kötelezettség esetén megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.

9.      MIKOR ÉS HOGYAN MÓDOSÍTJUK A JELEN ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓT?

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen adatkezelési tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a Szolgáltató weboldalain és az SZV-Tech Kft. székhelyén is elérhetővé tesszük. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adataid kezeléséről.

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Cégünk a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az SZV-TECH Kft.

Amennyiben olyan kérdése lenne, melyre a jelen Adatkezelési Tájékoztató nem nyújtott egyértelmű választ, kérjük, írja meg a

info@tonert.hu e-mail címre

 

Makó, 2022. 02.24

                                                                                                            Kakuja Zsolt

                                                                                                           SZV-TECH Kft.- ügyvezető